Arkiver for mars, 2012

Årsmøte ble avholdt med bra fremmøte i forhold til tidligere år. Innkalding, årsmelding, regnskap ble godkjent uten anmerkninger.
Nytt styre ble også valgt. Styret består av:
Leder: Torstein Koveland
Styremedlemmer: Jon Kevin Nilsen, Bjørn Rune Steinsland, Trond Andersen og Olav Robstad.
Kasserer: Kåre Våge.

 

Reklamer