Regionscup 24. Juni

Publisert: 11. juni 2012 i Uncategorized

STK skal arrangere løp som inngår i Region Sør Cupen Søndag 24. Juni.

Det vil bli dugnad lørdag 16. Juni med fokus på fiksing av huller i veien, rydde materialer, fjerne tilgrising etter brann, vask og sjekk av klubbhus toaletter, strøm til depot, m.m. Alle klubbens medlemmer oppfordres til å stille!

Vi gjør spesielt oppmerksom på at banedepoet ikke vil bli åpnet før Lørdag 23. Juni

Tillegsregler

Det er stengt for kommentarer.