Klubbstyre STK

Klubbstyret 2020 består av:

Leder:

Kjetil Andresen Tlf 90012183

Nestleder:

Johnny Bysheim

Styremedlemmer:

Jon Kevin Nilsen

Per Fredrik Augland

Jarl Erland

Raymond Holsether

Thomas Bjåland

Svein Inge svendsen

Kasserer:

Ørjan Våge

Har du saker som du ønsker at skal behandles i klubbstyret? Ta kontakt med en av oss, eller send en mail til post@sorlandetstrialklubb.no

Vi har satt opp følgende datoer for styremøter i 2020:

?? Mars Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. April Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. Mai Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. Juni Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
 
??. August Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. September Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??.Oktober Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. November Styremøte STK Klubbhus kl 18.00