Klubbstyre STK

Klubbstyret 2019 består av:

Leder:

Johnny Bysheim Tlf 99350436

Nestleder:

Jon Kevin Nilsen

Styremedlemmer:

Gøran Gundersen

Per Fredrik Augland

Jarl Erland

Kjetil Andresen

Raymond Holsether

Kasserer:

Ørjan Våge

Har du saker som du ønsker at skal behandles i klubbstyret? Ta kontakt med en av oss, eller send en mail til post@sorlandetstrialklubb.no

Vi har satt opp følgende datoer for styremøter i 2019:

?? Mars Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. April Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. Mai Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. Juni Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
 
??. August Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. September Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??.Oktober Styremøte STK Klubbhus kl 18.00
??. November Styremøte STK Klubbhus kl 18.00